Funfunpark
Käyttöehdot

Käyttöehdot

Käyttöehdot

Vuokrakausi alkaa varastomme kirjaamasta lähetyspäivästä ja päättyy palautuspäivään.

Vuokraan sisältyy vain sopimuksessa mainitut laitteet – ei käyttöhenkilökuntaa, ellei asiasta ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Vuokran hintaan ei sisälly kaluston kuljetus.

Vuokralleottaja vastaa niiden vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka aiheutuvat vuokra-aikana tapahtuneesta vuokrakaluston huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä, puuttellisesta huollosta tai puhdistuksesta.

Vuokralleantaja ei vastaa vuokralleottajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka ovat syntyneet vuokra-aikana.

Vuokralleottaja vastaa itse kaikista tarvittavista luvista.

Vuokralleottaja ei saa siirtää vuokrasopimusta tai luovutta vuokrakalustoa kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.

Vuokrakalusto on palautettava samaan toimipisteeseen mistä ne on vuokrattu, ellei asiasta ole toisin sovittu vuokranantajan kanssa.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus sekä ottaa vuokrattu kalusto haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta, jos vuokralleottaja rikkoo sopimuksen ehtoja tai laiminlyö vuokranmaksuja. Vuokralleottajalla on velvollisuus korvata vuokranantajalle em. toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset.

Sopimuksesta aiheutuneet erimielisyydet ratkaistaan Mäntän käräjäoikeudessa.